Eventi

2 eventi trovati
LABORATORIU DE TEATRU IN LIMBA SARDA

LABORATORIU DE TEATRU IN LIMBA SARDA

Laboratoriu culturale de propedeutica a su teatru in limba sarda pro sos tzitadinos de su Barigadu. in allegadu si mandat su modulu, cun totu sas informatziones, pro s'iscritzione a su Laboratoriu de teatru, chi s'at a faghere in ...

Leggi
manifesteddu Passillendi in Limba Sarda

manifesteddu Passillendi in Limba Sarda

Su progetu ddu concordant sos Comunes de Barigadu a manos de pare cun sa Regione Sarda. Si ddoe podent iscriere sos tzitadinos residentes in sos noe comunes de s'Unione de Barigadu. S'iscrizione est de obligu;pro partetzipare non ...

Leggi